Samsung AllShare 2.1.0.12031.10

Samsung AllShare 2.1.0.12031.10

Samsung Electronics Co., Ltd. – 14,7MB – Freeware – Mac
Cho phép máy tính của bạn để hỗ trợ các dịch vụ khác nhau của AllShare. Video, hình ảnh và âm nhạc có thể được chia sẻ và xem trực tiếp trên một mạng cục bộ thiết bị điện thoại có hỗ trợ máy tính PC và AllShare.

Tổng quan

Samsung AllShare là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Samsung Electronics Co., Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Samsung AllShare là 2.1.0.12031.10, phát hành vào ngày 21/05/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 2.1.0.12031.10, được sử dụng bởi 87 % trong tất cả các cài đặt.

Samsung AllShare đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 14,7MB.

Người sử dụng của Samsung AllShare đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Samsung AllShare!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có Samsung AllShare cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản